Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

AKTYWNY SAMORZĄD – Moduł II – Dofinansowanie kosztów kształcenia w ramach roku szkolnego 2022/2023

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, 

W ramach programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego przez PFRON, w Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie, można ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia, w ramach Modułu II ww. programu. 

Wnioski można składać do 10.10.2022 r.

Gotowe formularze oraz lista wymaganych załączników dostępna w systemie SOW. Wnioski należy składać drogą internetową przez stronę www.sow.pfron.org.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".