Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

JAK WSPIERAMY OSOBY Z NIEPEŁNO­SPRAWNO­ŚCIAMI

Likwidacja Barier
Likwidacja barier

Jednym z wielu zadań Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest likwidacja barier architektonicznych / instytucjonalnych, barier komunikacyjnych i edukacyjnych.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Oferujemy duże zasoby sprzętu specjalistycznego ułatwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnościami.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego
Asystent osoby z niepełnosprawnością
Asystent osoby z niepełnosprawnością

Zapewniamy pomoc asystentów dydaktycznych, którzy pomogą osobie z niepełnosprawnością na zajęciach oraz na terenie Uczelni

W-F Dedykowany

Umożliwiamy realizację zajęć z WF w formie alternatywnej np. w postaci zajęć z rehabilitantem.

W-F Dedykowany
Inne Formy Wsparcia
Inne formy wsparcia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom realizujemy też inne formy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta.

Przedstawiciel Samorządu
Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
ds. Osób z Niepełnosprawnością
Magdalena Sagurska

E-mail: msagurska@gmail.com
Telefon: 726 909 007

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".