Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

JAK WSPIERAMY OSOBY Z NIEPEŁNO­SPRAWNO­ŚCIAMI

Likwidacja Barier
Likwidacja barier

Jednym z wielu zadań Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest likwidacja barier architektonicznych / instytucjonalnych, barier komunikacyjnych i edukacyjnych.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Oferujemy duże zasoby sprzętu specjalistycznego ułatwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnościami.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego
Asystent osoby z niepełnosprawnością
Asystent osoby z niepełnosprawnością

Zapewniamy pomoc asystentów dydaktycznych, którzy pomogą osobie z niepełnosprawnością na zajęciach oraz na terenie Uczelni

W-F Dedykowany

Umożliwiamy realizację zajęć z WF w formie alternatywnej np. w postaci zajęć z rehabilitantem.

W-F Dedykowany
Inne Formy Wsparcia
Inne formy wsparcia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom realizujemy też inne formy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta.

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".