Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

Likwidacja Barier

Jednym z wielu zadań Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest likwidacja barier architektonicznych/instytucjonalnych, barier komunikacyjnych i edukacyjnych.
Na niniejszej stronie umieszczane będą informacje o zrealizowanych zadaniach związanych z likwidacją barier.

podnośniki pionowe (wewnętrzne i zewnętrzny)

rzutniki w salach dydaktycznych

system rejestracji i strumieniowania wykładów

tablice interaktywne

telebim do dużej sali (auli)

oprogramowanie powiększająco-udźwiękające dla osób niedowidzących

Słuchawki umożliwiające korzystanie programu powiększająco-udźwiękającego dla osób niedowidzących

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Osoba do Kontaktu:

Karolina Nowakowska
e-mail: karolina.nowakowska@wsjo.pl
tel. 668 419 273
Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Do Początku

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".