Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

Likwidacja Barier

Jednym z wielu zadań Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest likwidacja barier architektonicznych/instytucjonalnych, barier komunikacyjnych i edukacyjnych.
Na niniejszej stronie umieszczane będą informacje o zrealizowanych zadaniach związanych z likwidacją barier.

podnośniki pionowe (wewnętrzne i zewnętrzny)

rzutniki w salach dydaktycznych

system rejestracji i strumieniowania wykładów

tablice interaktywne

telebim do dużej sali (auli)

oprogramowanie powiększająco-udźwiękające dla osób niedowidzących

Słuchawki umożliwiające korzystanie programu powiększająco-udźwiękającego dla osób niedowidzących

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Osoba do Kontaktu:

Karolina Nowakowska
e-mail: karolina.nowakowska@wsjo.pl
tel. 668 419 273
Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".