Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

O NAS

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych koordynuje działania podejmowane w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu na rzecz studentów będącymi osobami z niepełnosprawnością lub osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z usług Biura korzystać może:

osoba z niepełno­sprawno­ścią w rozumieniu przepisów o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

osoba przewlekle chora lub niezdolna do pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w trybie standardowym, ale nie posiadająca orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz osoba, której niezdolność, o charakterze czasowym, do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności w wyniku wypadku,

kandydat na studia pierwszego i drugiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, będący osobą z niepełno­sprawnością albo którego niepełnosprawność lub stan zdrowia powoduje trudności w procesie rekrutacji.

Osoby z niepełnosprawnościami przy biurku z komputerami

Pomoc Biura udzielana jest tylko i wyłącznie tym osobom
z niepełnosprawnościami, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną. Studenci z niepełnosprawnościami studiujący w Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu są odpowiedzialni za nazwanie i określenie oczekiwanej pomocy związanej z niepełnosprawnością lub stanem swojego zdrowia.

Student zgłaszający się po pomoc
Biura jest zobowiązany do:
reprezentowania samego siebie,
precyzyjnego wyrażania swoich potrzeb,
aktualizacji dokumentacji medycznej,
zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym lub w miarę możliwości jak najwcześniej po zaistnieniu problemu.

Student ma prawo do:
wglądu w pozostawione w Biurze dokumenty,
zapewnienia pełnej poufności informacjom powierzanym pracownikom Biura,
proponowania rozwiązań wprowadzanych przez Biuro w jego sprawie.

Jak skorzystać z pomocy Biura?

Osoby chcące skorzystać z pomocy naszego Biura uprzejmie prosimy o wypełnienie i dostarczenie do nas kwestionariusza rejestracyjnego.

Kwestionariusz

Regulamin

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Do Początku

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".