Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

O NAS

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych koordynuje działania podejmowane w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu na rzecz studentów będącymi osobami z niepełnosprawnością lub osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z usług Biura korzystać może:

osoba z niepełno­sprawno­ścią w rozumieniu przepisów o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

osoba przewlekle chora lub niezdolna do pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w trybie standardowym, ale nie posiadająca orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz osoba, której niezdolność, o charakterze czasowym, do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności w wyniku wypadku,

kandydat na studia pierwszego i drugiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, będący osobą z niepełno­sprawnością albo którego niepełnosprawność lub stan zdrowia powoduje trudności w procesie rekrutacji.

Osoby z niepełnosprawnościami przy biurku z komputerami

Pomoc Biura udzielana jest tylko i wyłącznie tym osobom
z niepełnosprawnościami, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną. Studenci z niepełnosprawnościami studiujący w Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu są odpowiedzialni za nazwanie i określenie oczekiwanej pomocy związanej z niepełnosprawnością lub stanem swojego zdrowia.

Student zgłaszający się po pomoc
Biura jest zobowiązany do:
reprezentowania samego siebie,
precyzyjnego wyrażania swoich potrzeb,
aktualizacji dokumentacji medycznej,
zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym lub w miarę możliwości jak najwcześniej po zaistnieniu problemu.

Student ma prawo do:
wglądu w pozostawione w Biurze dokumenty,
zapewnienia pełnej poufności informacjom powierzanym pracownikom Biura,
proponowania rozwiązań wprowadzanych przez Biuro w jego sprawie.

Jak skorzystać z pomocy Biura?

Osoby chcące skorzystać z pomocy naszego Biura uprzejmie prosimy o wypełnienie i dostarczenie do nas kwestionariusza rejestracyjnego.

Kwestionariusz

Kwestionariusz -lingwistyka współczesna

Regulamin

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".