Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

DRUKI DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ REJESTRACYJNY
W BIURZE DS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W WYŻSZEJ SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH IM SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W POZNANIU

Dane Osobowe
Informacje dotyczące studiów
Informacje dotyczące stanu zdrowia
Załącz zaświadczenie od lekarza o konieczności korzystania z danej formy wsparcia lub inne dokumenty medyczne poświadczające Twój aktualny stan zdrowia
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA EDUKACYJNEGO
Informacje o przetwarzaniu danych osób korzystających z pomocy świadczonej przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu znajdą Państwo w zakładce: druki do pobrania
Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą.

KWESTIONARIUSZ REJESTRACYJNY
W BIURZE DS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W WYŻSZEJ SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH IM SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W POZNANIU

Dane Osobowe
Informacje dotyczące studiów
Informacje dotyczące stanu zdrowia
Załącz zaświadczenie od lekarza o konieczności korzystania z danej formy wsparcia lub inne dokumenty medyczne poświadczające Twój aktualny stan zdrowia
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA EDUKACYJNEGO
Informacje o przetwarzaniu danych osób korzystających z pomocy świadczonej przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu znajdą Państwo w zakładce: druki do pobrania
Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą.
PDF

Regulamin funkcjonowania i wsparcia Biura ds Osób z Niepełnosprawnościami

PDF

Regulamin korzystania z wypożyczalni sprzętu wspomagającego prowadzonego przez Biuro ds Osób z Niepełnosprawnościami

PDF

Wniosek o udostępnienie sprzętu wspomagającego

PDF

Wniosek o przedłużenie okresu wypożyczenia sprzętu wspomagającego

PDF

Wniosek o przyznanie wsparcia asystenta dydaktycznego

PDF

Zasady udzielania wsparcia asystenta dydaktycznego

PDF

Zgłoszenie zainteresowania pełnieniem funkcji asystenta dydaktycznego

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".