Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

W-F Dedykowany

Od początku roku akademickiego 2021/22 Uczelnia uruchomi nowe wsparcie polegające na stworzeniu warunków do zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne studentom, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach w standardowej formie.

W nowym roku ruszają zajęcia WF-u, dedykowane studentom będącym osobami z niepełnosprawnościami. Studentów, którzy nie mogą w tradycyjny sposób realizować zajęć W-F zapraszamy na zajęcia alternatywne (np. zajęcia z rehabilitantem).

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach WF dedykowanego należy przy wypełnianiu kwestionariusza rejestracyjnego w Biurze ds. Osób z niepełnosprawnościami zaznaczyć tę opcję.

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Do Początku

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".