Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

W-F Dedykowany

Od początku roku akademickiego 2021/22 Uczelnia uruchomi nowe wsparcie polegające na stworzeniu warunków do zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne studentom, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach w standardowej formie.

W nowym roku ruszają zajęcia WF-u, dedykowane studentom będącym osobami z niepełnosprawnościami. Studentów, którzy nie mogą w tradycyjny sposób realizować zajęć W-F zapraszamy na zajęcia alternatywne (np. zajęcia z rehabilitantem).

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach WF dedykowanego należy przy wypełnianiu kwestionariusza rejestracyjnego w Biurze ds. Osób z niepełnosprawnościami zaznaczyć tę opcję.

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".