Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

Wypożyczalnia Sprzętu Specjalistycznego

W zasobach wypożyczalni sprzętu specjalistycznego prowadzonej przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami znajdują się:

linijka brajlowska
drukarka brajlowska
komputer z oprogramowaniem dla osób niedowidzących
notebooki konwergentne (funkcja tabletu), notebooki dla osób z dysfunkcją wzroku
dyktafony dla studentów niewidomych i niedowidzących
lupy powiększające przenośne dla osób niedowidzących
monitory dedykowane 17 cali z możliwością regulacji położenia ekranu
klawiatury z kontrastowymi, dużymi klawiszami z regulacją prędkości mówienia dla osób niedowidzących
specjalistyczne myszki komputerowa (BigTrack)
powiększalniki ekranowe stacjonarne dla osób słabowidzących w celu poprawy jakości treści odczytywanych przez te osoby

Wypożyczenie dostępnego sprzętu będzie możliwe po dostarczeniu do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami wypełnionego wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem lekarskim potwierdzającym aktualny stan zdrowia.

Wniosek o wypożyczenie sprzętu

Wniosek o Wypożyczenie Sprzętu

Protokół zdawczo-odbiorczy wypożyczonego sprzętu

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Osoba do Kontaktu:

Karolina Nowakowska
e-mail: karolina.nowakowska@wsjo.pl
tel. 668 419 273
Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Do Początku

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".