Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

Wypożyczalnia Sprzętu Specjalistycznego

W zasobach wypożyczalni sprzętu specjalistycznego prowadzonej przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami znajdują się:

linijka brajlowska
drukarka brajlowska
komputer z oprogramowaniem dla osób niedowidzących
notebooki konwergentne (funkcja tabletu), notebooki dla osób z dysfunkcją wzroku
dyktafony dla studentów niewidomych i niedowidzących
lupy powiększające przenośne dla osób niedowidzących
monitory dedykowane 17 cali z możliwością regulacji położenia ekranu
klawiatury z kontrastowymi, dużymi klawiszami z regulacją prędkości mówienia dla osób niedowidzących
specjalistyczne myszki komputerowa (BigTrack)
powiększalniki ekranowe stacjonarne dla osób słabowidzących w celu poprawy jakości treści odczytywanych przez te osoby

Wypożyczenie dostępnego sprzętu będzie możliwe po dostarczeniu do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami wypełnionego wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem lekarskim potwierdzającym aktualny stan zdrowia.

Wniosek o wypożyczenie sprzętu

Wniosek o Wypożyczenie Sprzętu

Protokół zdawczo-odbiorczy wypożyczonego sprzętu

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Osoba do Kontaktu:

Karolina Nowakowska
e-mail: karolina.nowakowska@wsjo.pl
tel. 668 419 273
Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".