Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube
Kliknij by wyszukać na Stronie

Mieszkanie dla absolwenta OzN

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje bardzo atrakcyjny dla osób z niepełnosprawnościami program mieszkaniowy z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Jest to inicjatywa, która polega na rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, tj. braku mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością.

Skorzystaj na nowych zasadach z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu w ramach programu Mieszkanie dla Absolwenta nawet przez okres 60 miesięcy.

▪ Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji ale nie
masz własnego mieszkania?
▪ Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
▪ Nie jesteś absolwentem ale opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą?
▪ Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz, w miejscu swojego aktualnego zamieszkania a nawet poza miejscem swojego zamieszkania?
▪ Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu umiarkowanym w przypadku niepełnosprawności narządu słuchu?

Jeśli tak, możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich ponoszonych przez Ciebie kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego Twoje indywidualne kryteria dostępności.

Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia – maksymalnie przez 60 miesięcy.

Maksymalna wysokość pomocy zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania. (na przykład, wynajmując mieszkanie w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania do wynajmu w II kwartale 2024 r. wyniesie – 1.721,00 złotych. To samo mieszkanie w Łodzi będzie dofinansowane w wyższej kwocie, jeśli ON porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 2.335,00 zł. Z kolei, wynajmując mieszkanie w Warszawie maksymalna kwota dofinansowania do wynajmu w II kwartale 2024 r. wyniesie – 2.692,00 zł. To samo mieszkanie w Warszawie będzie dofinansowane w wyższej kwocie, jeśli ON porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 3.653,00 zł.)

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Sprawdź jak uzyskać w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/mieszkanie-dla-absolwenta

Z maksymalnymi kwotami dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania zapoznasz
się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty

Logo wydziałowe

Wyższa Szkoła Języków Obcych 2021
Profil na Facebook Profil na Instagram Profil na Twitter Kanał na Youtube

Strona Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt: "WSJO Uczelnią równych szans".